7.31.2014

2014: Rolling thru Amerika on 18 Wheels. Volume XV Pennsylvania to Ohio.